Velkommen til Konsulenthuset Allégade 24

Kommunerne står over for store opgaver med at gennemføre natur- og vandplanerne. Arbejdet kan finansieres 100 % gennem Landdistriktsprogrammet. En af Konsulenthuset Allégade 24's kerneydelser er at hjælpe kommunerne og private med at formulere projektidé, ansøgning og eventuelle ejendomsmæssige forundersøgelser. Vi samarbejder med andre konsulentfirmaer om gennemførelse af tekniske forundersøgelser.

billede 028.jpg
Naturpleje

Naturpleje Konsulenthuset Allégade 24 undersøger mulighederne for, at du kan få tilskud til rydning, hegning og pleje af dit naturareal. Vi samarbejder med ejere af græsningsdyr, og kan derfor i mange tilfælde forestå plejen af naturarealet.

Læs mere
Rådgivning

Rådgivning Med kompetencer inden foroffentlig administration det åbne lands regulering landbrugsproduktion landbrugets støtteordninger og landdistriktsudviklingtilbyder Konsulenthuset Allégade 24 at yde assistance til udredninger, k [ ... ]

Læs mere