Velkommen til Konsulenthuset Allégade 24

Kommunerne står over for store opgaver med at gennemføre natur- og vandplanerne. Arbejdet kan finansieres 100 % gennem Landdistriktsprogrammet. En af Konsulenthuset Allégade 24's kerneydelser er at hjælpe kommunerne og private med at formulere projektidé, ansøgning og eventuelle ejendomsmæssige forundersøgelser. Vi samarbejder med andre konsulentfirmaer om gennemførelse af tekniske forundersøgelser.

billede 012.jpg
Projektstyring

Projektstyring Overlad projektstyringen til os. I flere tilskudsordninger ydes der 100 % finansiering af projekter og der stilles ikke krav om, at ejeren skal være tilsagnshaver. Du kan derfor overlade det til Konsulenthuset Allégade 24 at ansø [ ... ]

Læs mere
Udarbejdelse af ansøgninger

Udarbejdelse af ansøgninger Vi udarbejder ansøgninger om midler til natur- og miljøprojekter fra Landdistriktsprogrammet, Fiskeriudviklingsprogrammet, Naturstyrelsens nationalt finansierede ordninger, EU's LIFE-programmer og private fonde.

Læs mere